kop6_evenpersoonlijk

Ik leef vanuit een soort basic trust. Dit betekent dat ik veel vertrouwen voel in mijn eigen kunnen en mensen snel vertrouw. Ik ga er vanuit dat dingen wel goed komen. De keerzijde hiervan is dat ik soms wat naïef ben en daardoor mensen te snel vertrouw. En ja, dan wordt ik wel eens teleurgesteld. Maar goed, wat is erger denk ik dan: een enkele keer worden belazerd of een leven lang niemand vertrouwen.

Ik sta door deze levenshouding niet al te zorgelijk in het leven. Heerlijk, want zo creëer ik ruimte om te genieten. Dat probeer ik dan ook elke dag te doen; bijvoorbeeld door te genieten van een kop koffie in een leeg huis, een mooi coachgesprek of groepstraining, leuke momenten met man en kinderen of lekker luieren (kan ik heel goed ).

Deze levenshouding is voor mij een keuze. Ik heb geleerd hoe ik dit kan doen. Zodat ik niet geleefd wordt en bijvoorbeeld het gevoel heb druk, druk, druk te zijn. Nog elke dag ben ik dankbaar dat ik dit heb ontdekt.

Natuurlijk lukt het niet elk moment om dit genieten en vertrouwen te voelen. Ruzies van en met mijn kinderen zijn bijvoorbeeld momenten waarop ik me uit mijn positieve gevoel laat halen (onmacht voel wat ik moet doen). Mijn grote winst is dat ik me gelukkig snel weet te herstellen door de knop om te zetten naar een goed gevoel.

Inmiddels weet ik dat dit (nog) niet voor iedereen is weggelegd (en daarom is er ook nog zoveel werk voor mij te doen ). Leven vanuit vertrouwen (wat de meeste mensen diep in hun hart graag willen) kun je gelukkig leren. Dit vergt echter veel kennis van jezelf. Het gaat over het doorzien van je eigen valkuilen en tekortkomingen; onze imperfecties. En deze niet weg te drukken maar te omarmen. Zodat je je aandacht kunt gebruiken voor mantra’s die je vertrouwen geven. Mijn mantra’s in het leven zijn: Ik geniet, ik ben rust en ik geloof in mezelf.

Dit keer lees je in mijn eZine hoe jij kan leren imperfecties te ontdekken en deze toe te staan. Waardoor er ruimte ontstaat je aandacht te richten op geloven in jezelf en datgene te realiseren wat je zo graag wilt.

Veel leesplezier.

Hartelijke groeten,

Marjan Haselhoff

Oefening: Imperfecties als basis voor krachtig leiderschap

Merk je wel eens dat jij je onzeker voelt over zaken? Dat je te weinig vertrouwen voelt in eigen kunnen en dus te weinig in jezelf gelooft? Waardoor je dingen doet waarvan je weet dat ze niet effectief zijn. Je hebt alleen geen idee hoe dit om te zetten naar effectief gedrag.

Vertrouwen hebben in jezelf oftewel geloven in jezelf; het zijn de belangrijkste factoren voor een leuk, effectief en succesvol leven. Als je het vertrouwen niet hebt, kun je aardig wat worstelingen in je leven ervaren. Lopen dingen vaak niet zoals je wilt. Te weinig vertrouwen in jezelf hebben betekent ook vaak dat je het moeilijk vindt anderen te vertrouwen (anderen vertrouwen kan namelijk als je in jezelf gelooft). Kun je leren om meer vertrouwen in jezelf te hebben? Ja zeker!   Paradoxaal genoeg kan dit alleen als jij je onzekerheden accepteert.

De oorzaak van onze problemen en worstelingen komt voort uit het niet accepteren van eigen tekortkomingen. Deze tekortkomingen gaan altijd gepaard met een gevoel van schaamte of onzekerheid. Onze onzekerheden zijn dus niet het probleem maar het niet toestaan dat je ze hebt (onbewust druk je ze weg) is het probleem.

Een voorbeeld.  

Jan is een manager die last heeft van confrontatie mijdend gedrag. Na doorvragen blijkt deze voort te komen uit de overtuigingen ‘ik wil die ander niet beschadigen’, ‘ik ben bang dat ik die ander kwets’, ‘ik ben bang dat die ander boos wordt op mij, mij niet meer aardig vindt’. Bang zijn dat jij iemand kan kwetsen is een afhankelijkheid. Je kunt niemand kwetsen! Het is een keuze van de ander om zich gekwetst te voelen. Hier bang voor zijn betekent dat je denkt dat er iets kan gebeuren. Jan heeft de overtuiging (angst) dat de ander hem niet meer aardig vindt. Na doorvragen blijkt dat hij erkenning wil.

Op de vraag: ‘wie is verantwoordelijk voor het erkennen van jou’ antwoordde hij; ‘dat ben ik zelf’. Hij was dus iets aan het halen waar hij zelf verantwoordelijk voor is. Halen doe je alleen als je zelf een tekort hebt. Jan zag in dat zijn confrontatie mijdend gedrag voortkomt uit een tekort aan zelfvertrouwen. Dit gaf hem een onzeker gevoel.

Zoals gezegd: het probleem is niet dat Jan deze onzekerheid heeft. Het probleem is dat hij dit niet wil voelen.

Onbewust denken we dat wanneer we iets (dat er wel is) niet voelen, dit de oplossing is van veel problemen. Niets is minder waar. Het wegdrukken van deze imperfecties maakt de onzekerheid alleen maar groter. Je geeft het namelijk aandacht en energie. En daar waar je energie naar toe gaat wordt groter.

Het toelaten en omarmen van tekortkomingen, imperfecties en onzekerheden is de weg naar rust en ruimte in jezelf. Het mooie is dat je hiermee de angst/het tekort kleiner maakt. Vervolgens ben je in staat te voelen wat je liever wilt geloven. Jans mantra werd; ‘ik geloof in mezelf.’

Het bijzondere is dat wanneer jij je imperfecties accepteert, je minder met jezelf worstelt. Je hoeft namelijk geen aandacht en energie te geven aan het wegdrukken ervan. Dit zorgt er voor dat je ruimte voelt voor het geven van vertrouwen aan anderen. Iets wat voor leidinggevenden cruciaal is om medewerkers tot bloei te laten komen. Wantrouwen vraagt namelijk om veel controle, maakt zaken inefficiënter, vereist inperking van bevoegdheden. Dit zorgt vervolgens voor veel extra kosten. En veel belangrijker; het zorgt voor medewerkers die zich niet gewaardeerd voelen om hun kwaliteiten.

Het kan zijn dat je probeert dit allemaal mentaal te begrijpen. De kunst is dat je het gaat ‘begrijpen’ vanuit je gevoel, vanuit je ervaring. Pas dit dus toe op je eigen situatie, aan de hand van het volgende stappenplan. Het is dé manier om effectiever om te gaan met je imperfecties.

Het stappenplan naar effectiever omgaan met je imperfecties:

Stap 1: Benoem je imperfecties die je zelfvertrouwen ondermijnen. De meest voorkomende zijn: controle drang, ongeduld, perfectionisme, te groot verantwoordelijkheidsgevoel, confrontatie mijdend gedrag, please-gedrag, moeite met nee zeggen, te oplossingsgericht. Kies welke jou het meest in de weg zit(ten).

Stap 2: Achterhaal je eigen angst/je tekort door jezelf af te vragen: wat wil je niet voelen als jij dit valkuilgedrag loslaat. Het tekort wat je voelt (wat vaak een onzeker gevoel geeft) is dus niet het probleem. Maar het wegdrukken van dit tekort is het probleem.

Stap 3: Voel dit tekort en accepteer het vervolgens. Oftewel; sta je onzekerheden toe!

Stap 4: Bedenk vervolgens mantra’s die je zelfvertrouwen vergroten.

Wil je elke maand gratis inspirerende oefeningen ontvangen en tevens mijn gratis eBook Meld je aan via deze link.

 

397 keer bekeken