kop6_evenpersoonlijk

Aandacht! Al jaren realiseer ik mij dat wij mensen niets anders willen dan aandacht. Dat begint al heel vroeg. Kinderen zijn meesters in het vragen van aandacht. Het liefst in positieve zin natuurlijk. Maar als dat niet lukt, dan is negatieve aandacht ook welkom, is mijn ervaring. Als het maar aandacht is.

Met mijn partner praat ik daarom graag in termen van aandacht. We analyseren regelmatig waarom het ene kind ineens veel negatieve aandacht opeist en wat ons eigen aandeel is in het creëren van deze situatie.

Oke, ik geef het toe, we zijn zelf ook niet altijd handig in de manier waarop we onze kinderen aandacht geven. Dus nemen we regelmatig ons eigen handelen onder de loep. Als ik bozig reageer op één van de kinderen dan is het logisch dat mijn kind daar negatief op reageert en op een vervelende manier aandacht vraagt.

Als volwassene (en als moeder) vind ik het mijn taak om ervoor te zorgen dat er weer positieve aandacht komt. Dat kan door heel goed mijn intenties helder te hebben wie ik als moeder wil zijn.

Dit keer lees je in mijn eZine alles over aandacht. Je leert hoe jij als leidinggevende, met behulp van je aandacht, positieve intenties kunt creëren. En dat je hiermee radicale veranderingen door kan voeren in je gedrag en daarmee dus ook in je werk.

Veel leesplezier!

Hartelijke groeten,

Marjan Haselhoff

Oefening: Ook succesvol leidinggeven? Doe aan aandachtsmanagement

Herken je wel eens dat bijna al je aandacht uitgaat naar de probleemgevallen in je team? En naar zaken die vanuit je omgeving op je afkomen? Waardoor je onvoldoende aandacht besteed aan mensen die heel goed functioneren? Laat staan dat je aandacht hebt voor het introduceren van nieuwe ideeën.

Het woord ‘aandacht’ is hier het cruciale begrip. Leidinggeven is niets anders dan het managen van je aandacht. Kortom; leidinggeven is aandachtsmanagement. De manier waarop jij je aandacht managet zegt alles over jouw effectiviteit.

Veel leidinggevenden weten niet waar hun aandacht naar uitgaat. Het is een onbewust proces. Ze hobbelen van de ene vergadering naar de andere, hebben klagende mensen aan hun bureau waar ze te veel tijd aan besteden. Aan het eind van de dag hebben ze het gevoel niets van echte waarde te hebben toegevoegd. Een verloren dag, zeg maar. Dat kan anders. Hoe?

Het antwoord is aandachtsmanagement. Maar wat is dat?

Het betekent dat jij je aandacht richt op datgene wat jij belangrijk vindt. Oftewel je richt je aandacht op je positieve intenties. Een intentie is je gids, je leidraad in je werk. Noem het de blauwdruk van waaruit jij de dingen doet. Dit kun je formuleren door waarden en principes te benoemen die jij belangrijk vindt in je werk. Bijvoorbeeld; eerlijk zijn, open zijn, helder en duidelijk zijn, vertrouwen geven, kwetsbaar mogen zijn, lef tonen om moeilijke beslissingen te nemen, nee durven zeggen etc.

Wanneer je deze blauwdruk helder hebt wordt leidinggeven veel makkelijker. Je kunt dan bij al je beslissingen teruggrijpen op je eigen blauwdruk. Deze bepaalt of je iets wel of niet wilt doen en ook hoe je iets zegt of doet. Op deze manier laat jij je niet meer leiden door de intenties van anderen of door niet effectieve intenties van jezelf. Een voorbeeld. Een medewerker komt bij je met een vraag.  Hij wil dat jij een oplossing bedenkt voor zijn probleem. Voordat je het weet ben je druk bezig om van alles te bedenken. Voor hem! Terwijl je best weet dat het jouw taak is hem te coachen in het oplossen van zijn eigen problemen. Daar leert hij tenminste iets van.

In dit voorbeeld laat jij je aan de ene kant leiden door de intenties van de ander. Hij wil iets (dat jij als leidinggevende zijn probleem oplost, zodat hij weer snel verder kan en zelf niet hoeft te zoeken naar de oplossing). Aan de andere kant laat jij je leiden door je eigen niet effectieve gedrag (snel zelf problemen willen oplossen) met bijvoorbeeld onderliggende overtuiging (ik moet als manager overal antwoorden op hebben). Onder deze overtuiging ligt bijvoorbeeld de angst (=overtuiging) dat je alles moet weten en niet dom wilt overkomen.

In dit voorbeeld wordt je angst de motor van je acties. Je positieve intenties raken ondergesneeuwd door allerlei andere zaken. Richt je voortaan op positieve intenties. Die zijn veel krachtiger en effectiever. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: ik stel vragen, ik leg verantwoordelijkheid neer daar waar het hoort, ik ben de coach etc.

De uitdaging is om je intenties bij jezelf te gaan herkennen. Zoek uit waar jij, onbewust, je aandacht aan geeft. Als je dit helder voor ogen hebt, weet je van waaruit jij je beslissingen/acties neemt. Pas wanneer je het onbewuste bewust hebt gemaakt kun je ander gedrag tonen.

Wil – Aandacht – Intentie

Realiseer je dat je een vrije wil hebt die jouw aandacht kan richten op jouw intenties. Het begint dus allemaal met je vrije wil. Wij mensen hebben een vrije wil gekregen. Dit maakt ons uniek en onderscheidt ons van dieren.

Het aanwakkeren van je vrije wil is een eerste vereiste om je intenties te leven. De meeste mensen zijn zich onvoldoende bewust van het kunnen ‘aanzetten’ van deze vrije wil. Jij kunt op elk moment van de dag kiezen wat je respons is op alles om je heen. Dat is onze ultieme vrijheid! Deze vrijheid zorgt er voor dat jij  kunt kiezen om vanuit je wil je aandacht te richten op datgene wat je wilt (je intentie).

Deze drietrapsraket (wil – aandacht – intentie) is de basis voor al je gedragingen/handelingen/emoties. Wanneer je dit werkelijk beseft staat niets je in de weg die manager te zijn die jij graag wilt zijn.

Het stappenplan naar effectief aandachtsmanagement:

Stap 1: Er gebeurt iets om je heen waar actie van jou wordt gevraagd; word je op dat moment bewust van je primaire reactie (gedrag of communicatie).

Stap 2: Bedenk welke intentie hier achter zit; wat leidt tot jouw primaire gedrag.

Stap 3: Onderzoek of deze intentie voor jou positief en effectief is. Past deze intentie bij wie jij wilt zijn als leidinggevende. Zo nee, ga dan naar stap 4.

Stap 4: Bepaal welke intentie jij leidend wilt laten zijn in de situatie.

Stap 5: Richt je aandacht op deze intentie en bepaal je gedrag en/of communicatie

In het begin kan het lijken alsof dit veel tijd kost. Toch zul je merken dat wanneer je dit proces onder de knie krijgt en dagelijks bezig bent met het creëren van positieve intenties, dit steeds makkelijker gaat. Na een tijdje leer je in een paar seconden te schakelen naar je positieve intenties met bijbehorend effectief gedrag. Gedrag dat ook nog eens een zeer positief gevoel oplevert. Want je gevoel is niets anders dan een resultante van al je gedachtes/overtuigingen en intenties die jij creëert in je leven. Succes ermee.

Wil je elke maand gratis inspirerende oefeningen ontvangen en tevens mijn gratis eBook Meld je aan via deze link.

 

52 keer bekeken